FOB BARRERA    Club
2345
FoB Barrera
FoB Elite
8 MCD
$1002103.11
22
1
7
2


2019-08-22 CAMPEON PRIMERA DIVISION - TEMPORADA 7 KROWMX
2019-08-22 SUBCAMPEON PRIMERA DIVISION - TEMPORADA 6 KROWMX
2020-01-28 CAMPEON DE LIGA PRIMERA DIVISION - TEMPORADA 8 FIFA 20